Môj plán pre

Silnejšie košice

To nie je utópia ani žart. Nevyberáme si, kde sa narodíme, ale celkom určite si môžeme vybrať, kde budeme žiť. Nemôžeme robiť všetci všetko, ale môžeme si vybrať ľudí, ktorí budú mesto viesť k prosperite bez pochybností o transparentnosti, bez korupcie a bez toho, aby ho vnímali ako úlovok pre politickú stranu či pre sponzorov. A môžeme pridať ruku k dielu v tom, v čom sme dobrí. Nápadom, aktivitou, argumentom. Môžeme mať najlepšie mesto na Slovensku.

Naozaj môžeme. Môžeme ho mať najčistejšie, najkultúrnejšie, najviac “smart”, najekologickejšie, najbezpečnejšie, najtransparentnejšie. Všetko z toho je reálne a dosiahnuteľné. Klamal by som, ak by som tvrdil, že všetko sa dá urobiť hneď. Jedno ale viem určite. Že začať môžeme už dnes. Pretože základom je cieľ a zanietenie preň.

V našom meste sa urobilo veľa dobrých vecí, no niektoré pomalším tempom, niektoré so zbytočnými prieťahmi, s pochybnosťami o transparentnosti, niektoré predražene s negatívnym medializovaním. Som presvedčený, že meniť Košice na jedno naozaj moderné mesto sa dá aj za omnoho lepšiu cenu a aj bez toho, aby na tom zarábala politická mafia či jej sponzori. Bez toho, aby sa v súvislosti s Košicami hovorilo o košickej chobotnici. Úspech je minimálne tak dôležitý ako to, za akú cenu bol dosiahnutý.

Silnejšie
mestské časti

Silnejšie mestské časti vďaka väčším kompetenciám a vyššiemu financovaniu.

V Košiciach sa roky hovorí o potrebe znižovania počtu mestských častí. Kto však pozná mestské časti lepšie ako starosta? Mestské časti ale k efektívnemu fungovaniu potrebujú viac právomocí. Starostovia budú mať síce viac práce, ale aj viac možností a financií. Starostovia sa už nebudú musieť doprosovať vedeniu mesta a strácať čas tým, že budú doručovať žiadosti o zafinancovanie opravy nebezpečného schodiska, rekonštrukciu hrdzavých klietok nad smetnými debnami, opravu hompáľajúceho sa basketbalového koša, ktorý visí nad hlavami našich hrajúcich sa detí či o krízových stavoch na majetku, ktorý majú v správe. Nevidím dôvod na to, aby úradníci na magistráte a samotní starostovia strácali čas vypisovaním si listov kvôli oprave 1000-eurového schodiska, ktoré je v akútnom stave.

Hneď ako mi voliči dajú svoju dôveru, zdvojnásobím rozpočet pre mestské časti. Dnes mestské časti na chod úradu minú 70 % rozpočtu a len 30 % sa dostáva v službách obyvateľovi. Zdvojnásobením rozpočtu bude môcť starosta použiť na jedného obyvateľa až štvornásobne väčší balík peňazí. Nebudem si prihrievať polievočku u starostov len vo volebný rok. Dvojnásobný rozpočet posunieme do mestských častí ihneď. Starostovia musia mať dostatok času a financií na to, aby mohli tvoriť, rozvíjať a investovať tam, kde to mestská časť najviac potrebuje. To znamená, že menšie mestské časti získajú balík peňazí, za ktoré môžu vybudovať 10 rokov staré zaplátané chodníky, a väčšie mestské časti budú môcť dokonca postaviť profesionálne športoviská alebo vybudovať bytové domy s nájomnými bytmi.

Každú mestskú časť budem podporovať v tom, aby jej obyvatelia mali priestor na prechádzku, šport a hry pre deti a mládež, aby nemuseli kvôli verejným službám jazdiť do iných mestských častí.

Silnejšia
transparentnosť a informovanosť

Transparentné Košice sú silnejšie Košice.

ZVEREJŇOVANIE FINANCOVANIA

Košice a mestské príjmy sú peniazmi všetkých Košičanov, preto každý Košičan, ktorý má záujem, musí byť jednoducho a prehľadne informovaný o každom eure, ktoré sa pohlo z účtu alebo na účet mesta.

Mesto nedostatočne komunikuje s občanmi. Ak chceme vymeniť pochybnosti za záujem o verejné veci, ľudia musia dostávať maximum informácií vysoko nad povinný rámec. Mesto sa musí prestať vyhovárať na splnené zákonné povinnosti a informovanosť o dôležitých veciach presťahuje z násteniek aj na tie komunikačné kanály, ktoré Košičania reálne sledujú.

Vedenie mesta by sa malo poučiť z minulých rokov a projektov a maximálne sa otvoriť verejnosti. Vedenie mesta bude zverejňovať všetky zmluvy na internete. Nestačí len vedieť, koľko sa zaplatilo a komu, ale aj za čo. Musíme ukončiť dobu, v ktorej každú mestskú investíciu sprevádzali negatívne palcové titulky.

Koľajnice v Košiciach sa vymenili za dvojnásobok ceny diaľnice v Slovinsku. Toto sa už nikdy nesmie opakovať. Transparentné výberové konania, overovania stavebných firiem a ich ponúk sú podmienkou na to, aby ľudia dokázali dôverovať vedeniu mesta.

PASPORTIZÁCIA MAJETKU

Jednou z prvých vecí, ktoré vykonám vo funkcii primátora, bude okamžité vykonanie súpisu mestského majetku. Je nemožné transparentne riadiť mesto, v ktorom nemáme prehľad, čo všetko je jeho majetkom a v akom je to stave.

Po súpise majetku sa urobí dôkladná analýza jeho stavu a spravovania a zváži sa dať ho do verejnej ponuky pre súkromných investorov s povinnosťou kompletnej opravy objektov a spätnom odovzdaní po určitom počte rokov, ako napr. v prípade projektu stanice Košice – vlaková stanica.

INFORMOVANOSŤ

Zavediem online komunikačný nástroj, vďaka ktorému bude mať každý občan Košíc možnosť ma osloviť. Priamo a zadarmo. Kritika nie je dôvod k zatvoreniu dverí, ale dôvod k dialógu. Zverejním svoj kalendár a vyhradím si priestor pre priamu komunikáciu s občanmi. Mesto tu nie je len pre tých, ktorí si primátora zvolia, ale pre všetkých.

Zasadím sa o lepšiu informovanosť poslancov mestského zastupiteľstva, aby mali dostatok podkladov na rozhodovanie. Zasadnutia mestského zastupiteľstva musia byť pri počte bodov, ktoré je potrebné prerokovať, častejšie. Mestskí poslanci nemôžu dobre rozhodovať o veciach, keď dostanú materiály k 100 bodom na naštudovanie len 10 dní pred zasadnutím.

Silnejšia
doprava

Po diskusiách a odozve od viac ako 20 000 Košičanov vidím tému dopravy ako prioritu. Tiež nadávate za volantom, keď ste trafili kolesom novú dieru? Takú, ktorú ešte nepoznáte, lebo s tými ostatnými ste sa už zmierili a viete ich obísť? Chcem kvalitné cesty a nepripustím realizáciu opravy plátaním, ktoré má životnosť nanajvýš jedno ročné obdobie. Cesty a ich okolie sa musia opraviť ako celok. Ako stavbár viem, že musím vyčleniť prostriedky na to, aby sme zabezpečili overenú firmu, ktorá je ochotná na seba vziať okrem dodania kvality i vyššie záruky. Ako poslanec zas, že každé euro, ktoré takejto firme zaplatíme pôjde do realizácie a nie do vrecka chobotnice.

STATICKÁ DOPRAVA

Parkovanie vrátim do správy mesta. Čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vyriešim situáciu s EEI tak, aby Košičania nedoplácali ani euro. Politici to mohli urobiť už dávno namiesto hádania sa pred kamerami. Predstavím projekt centrálneho mestského podzemného parkoviska na dlhodobé aj krátkodobé parkovanie blízko centra. Ulice nenafúkneme, parkovať môžeme pod alebo nad zemou. Ak chceme od občanov pýtať nejaké platby za parkovné, musíme súčasne vytvárať nové parkovacie kapacity, ale tak, aby to nebolo na úkor zelených či inak verejne využiteľných plôch.

MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Silnejšia doprava nie je len parkovanie pre tých, čo vlastnia autá. Je to aj presun hromadnou dopravou pre tých, ktorí autá nemajú. Pri súčasnej kvalite cyklochodníkov je presun bicyklami len pre odvážnejších. Postarám sa o efektívne čerpanie fondov na rozvoj ekologických foriem dopravy.

DPMK je v kríze. Zmena manažmentu a dôkladné nastavenie jeho ozdravenia musí byť prioritou. Dostupná verejná doprava je základom moderného mesta. Riešenie je v posilnení dopravných spojov, zjednodušení nadväznosti a zlepšení komunikácie medzi DPMK a občanmi. Ak chceme, aby ľudia jazdili MHD, musíme ju urobiť atraktívnejšou a výhodnejšou ako vlastné auto. MHD musí byť atraktívnou alternatívou pre každého držiteľa vozidla.

Dohliadnem na čo najrýchlejšie dokončenie opravy električkových tratí, ale aj rozšírenie koľajového vedenia, ako aj kapacity mestskej hromadnej dopravy. Takmer 100-tisíc ľudí nemá prístup k električkám. Dostať sa električkou na letisko, Ťahanovce alebo do Kechneca je výzvou.

ALTERNATÍVNA DOPRAVA

Zvýšim atraktivitu a využitie udržateľných druhov dopravy. Motivujme ľudí nechať auto doma tým, že stanovíme ako prioritu medzi investíciami vybudovanie kvalitnej infraštruktúry pre cyklistov a chodcov. Páčilo by sa vám, ak by ste mohli bezpečne bicyklovať k areálu oddychu na Alpinke, k ZOO, či na Bukovec? Okrem cyklochodníkov v rámci mesta pre dopravu za prácou, v spolupráci s VÚC a ministerstvom dopravy vybudujem cyklotrasy vedúce za oddychom. Západoeurópske metropoly nám to ukazujú na funkčných príkladoch. Ak chceme dostať ľudí z áut na bicykle, musíme najskôr vybudovať kvalitnú sieť cyklotrás. Aby sa bicyklom dalo bezpečne dopraviť všade v meste.

Silnejšia
bezpečnosť

Posilním počty mestských policajtov, ich kompetencie a príjem.

Kriminalitu ani vandalizmus nebudem tolerovať v žiadnej podobe.

Nazývajme veci pravými menami. Ak sú v Košiciach miesta, kde sa zhromažďujú rôzne skupiny neprispôsobivých ľudí, ktorí narúšajú kvalitu života Košičanov, mestskí policajti tam musia byť.

Kompetentné vedenie polície budem hľadať tak dlho, až budem presvedčený, že je schopné pracovať skutočne manažérsky, profesionálne a v prospech bezpečnosti Košičanov.

Česť a autorita mestského policajta sa musí vrátiť späť do ulíc tak, aby rovnošata mestského policajta evokovala pocit istoty a pokoja a nie pocit šikany a neschopnosti.

Bezpečné mesto, to sú aj bezpečnejšie prechody pre chodcov s bezpečnostným osvetlením.

Mesto musí investovať do rozšírenia kamerového systému. Z mapy kriminality vymažem nebezpečné miesta tým, že budú pod dozorom mestských hliadok alebo kamerových systémov.

Silnejšie
investície

Zavediem participatívny rozpočet, čo znamená, že obyvatelia mesta budú sami rozhodovať o projektoch, kam investovať. To spôsobí silnú motiváciu na to, aby sa občan zapájal do verejného priestoru, kde skutočne žije. Zapojením občanov do rozhodovania vytvoríme riešenie, ktoré oživí mesto na roky dopredu. Košičania sami rozhodnú, či chcú mať v parku fontánu alebo exteriérovú posilňovňu. Či chcú ďalšiu plaváreň alebo aquapark. Či chcú investovať do kultúry alebo do športu. Po prvom roku získania mandátu budeme pripravený na spustenie participatívneho rozpočtu. Slovíčko participatívny rozpočet možno znie odborne, ale predstavte si, že priamo vy máte možnosť rozhodnúť, kam mestské peniaze nasmerujeme. Každý rok odštartujeme s občanmi diskusiu, ktorá bude končiť spoločnou dohodou, čo naozaj považujú za potrebné a kde mesto investuje.

V spolupráci s mestskými časťami naštartujeme projekt výstavby nájomných bytov pre mladých. Mojím cieľom je, aby mladí Košičania mali motiváciu žiť, pracovať a tvoriť v našom meste. V prvej etape chcem odovzdať mladým pracujúcim Košičanom a rodinám 100 nájomných bytov.

Vybudujeme nový domov pre seniorov, pretože terajšie kapacity sú nepostačujúce. Mesto sa musí postarať tak o 5-ročných, ako o 75-ročných.

Podporím miestne športové kluby ako investíciu do budúcnosti. Športovým klubom poskytnem finančnú a logistickú podporu.

Spravodlivé rozdeľovanie dotácií

Založím špeciálny tím, v ktorom sa budú stretávať zástupcovia mesta, športových klubov a ďalších športových záujmových skupín. Mesto bude spájať investorov a športové kluby, ktoré môžu v rámci svojho marketingu a komunikácie podporovať. V spolupráci s mestskými časťami sa zasadím o renováciu zastaraných športovísk, bez ktorých sa košický šport nerozvinie.

Kultúra v Košiciach neskončila projektom EHMK. Košice majú všetky prostriedky na to, aby boli minimálne slovenským hlavným mestom kultúry na niekoľko nasledujúcich rokov. Máme kreatívnych ľudí, priestory, a ak správne nasmerujeme dotácie z mesta a dokážeme využiť novodobý fenomén - dotácie pre kultúrny a kreatívny priemysel, tak sa u nás stále bude niečo diať a žiť v Košiciach nás bude baviť.

Silnejší vzťah
k životnému prostrediu

Budem hľadať moderné a ekologické riešenia, aby sme ďalším generáciám zanechali dobré miesto pre život.

Budem dbať o zachovanie zelene. Ani jedna stavba budov nebude schválená bez dôkladnej analýzy jej dôsledkov pre okolie a životné prostredie a bez komunikácie so starostom, miestnym zastupiteľstvom a dotknutými občanmi.

Ako primátor sa budem inšpirovať modernými metropolami, ktorým sa darí implementovať veľké množstvo chytrých riešení do centier miest. To prispieva k čisteniu ovzdušia a znižovaniu teplôt v letných mesiacoch.

Vymeňme betónové parkoviská za zelené. Živé fasády parkovacích domov pomôžu nielen klíme ale aj čistote ovzdušia.

Ostaňme v kontakte