Kde sa môžete

so mnou stretnúť

Chcem sa stretnúť s čo najväčším počtom Košičanov. Záleží mi na vašich názoroch a na tom, čo považujete za hlavné priority komunálnej politiky nášho mesta. Verím, že na niektorom z nich sa stretnem práve s vami a pozhovárame sa o prítomnosti a budúcnosti Košíc.

všetky moje stretnutia
december
november
október
júl
január
september

Ostaňme v kontakte