Kde sa môžete

so mnou stretnúť

Chcem sa stretnúť s čo najväčším počtom Košičanov. Záleží mi na vašich názoroch a na tom, čo považujete za hlavné priority komunálnej politiky nášho mesta. Verím, že na niektorom z nich sa stretnem práve s vami a pozhovárame sa o prítomnosti a budúcnosti Košíc.

najbližšie ma uvidíte
všetky moje stretnutia
október
júl
január
november
september

Ostaňme v kontakte