Príprava a zaslanie návrhov na nastávajúce MZ KOŠICE v počte 4:

K navrhovaným bodom kvôli odporúčaniu RÚVZ reagujem písomne, snáď si všetky návrhy stihneme prejsť a premyslieť do zajtra. Nebudem ich v prípade všeobecného súhlasu predkladať ja, nechám to na vedenie mesta.

1. Mimo bodov rokovania: Odporúčam posilniť kontroly objednávania všetkých služieb, produktov či dodávok v súvislosti s vyčlenenými prostriedkami na riešenie situácie s pandémiou ÚHK a to z dôvodu obrovských pohybov cien na trhu. Navrhujem Kontrolu efektívnosti či správnosti každej objednávky pred jej podpisom až do ukončenia mimoriadnej situácie. 

2. K bodu rokovania č. 2 : K návrhom opatrení počas mimoriadnej situácie odporúčam v bode C začať slovom NARIAĎUJE namiesto terajšieho VYZÝVA. Od dnes platí v SR Nariadenie nosenia rúška.

3. K bodu 4 Zmena rozpočtu: na základe informácii od starostu Ihnáta potrebuje mestská časť 13 centov na obyvateľa na opatrenia, ktoré pomáhajú pri ochrane obyvateľov pred šírením koronavírusu. Kvôli ochrane všetkých mestských častí, ich predstaviteľov, poslancov, zamestnancov a priamo aj obyvateľstva navrhujem vyčleniť alikvotnú čiastku pre každú mestskú časť pomerne k ich počtu obyvateľov z rozpočtu mesta Košice. To vyrieši údajnú nevyhnutnosť zvolávať zhromaždenia poslancov mestských častí a vyrieši situáciu v mestských častiach priamo z úrovne mesta. 22 miestnych zastupiteľstiev tak ochránime pred rizikom, ktorému sme sa dnes vystavili my. Verím, že čiastka 33 000€ bude postačujúca a vieme z nej vyriešiť prípadným zvyškom naviac aj výkladnú skriňu nášho mesta – Staré mesto. Prosím vedenie mesta o prípravu Návrhu uznesenia s týmto obsahom. 

4. K bodu 6- tarifa. Nakoľko je DPMK schopný zapísať si všetkých zákazníkov zo dňa 9.3.2020 ale nikto z nás nie je schopný odhadnúť dokedy bude táto mimoriadna situácia trvať, považujem predĺženie dodatočnej doby platnosti časového lístka za nevyužiteľné v plnej miere. Navrhujem toto predĺženie našim cestujúcim uplatniť až po ukončení mimoriadnej situácie Vládou SR. Až potom bude podľa môjho názoru potreba občana lístok využívať a ozaj ocení, že ho po ťažkých časoch podporíme jazdou do práce či školy za zvýhodnených podmienok. Prosím o úpravu návrhu uznesenia vedenie mesta. 
Verím, že sa s mojimi vedenie mesta stotožní a nebudem ich musieť dodatočne predkladať počas rokovania. 

Košice 25.03.2020 
Miroslav ŠPAK 
Poslanec mesta Košice 
 

Ďalšie záznamy z denníka poslanca

Ostaňme v kontakte