Denník poslanca

november
01.11.2023
Leto končí.
Viac info
marec
31.03.2020
Odvoz hotových rúšok na inštitúcie a organizácie v meste v počte 1000 ks
31.03.2020
Veľká vďaka ochotným spolupracovníkom z obcí a miest košického a prešovského kraja: pani Kollárová, pani Gurčíková, pani Valigová, pani Švačová, pani Pačnárová, pani Bobková, pani Goudová, pán Kollár, pán Špak
30.03.2020
Nakládka materiálu a rozvoz materiálu po sídlisku, byty, krajčírky, domáce dielne • vyznačenie rozostupov pri Galantéria Dominikánske námestie
29.03.2020
Telekonferencia Komisie na ochranu zdravia, ďakujem členom za 100% účasť a spísanie takmer dvoch desiatok návrhov na prevenciu a ochranu zdravia obyvateľov sídliska Ťahanovce, spísané opatrenia a fakty získané za ostatný mesiac a zaslanie poslaneckému zboru Košice Sídlisko Ťahanovce.
27.03.2020
Zber príslušenstva/nite, lemovky, gumky/ po malých dielňach a rozvoz medzi dobrovoľníkov, odovzdané rúška vo výmenníku Štítová: 150 ks.
27.03.2020
Vyznačenie odporúčaných rozostupov pred objektom Pošta 13
26.03.2020
Účasť na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve
Viac info
25.03.2020
Jednanie s výrobcom netkanej textílie s obsahom striebra, odovzdaná komplet ponuka pre vedenie mesta Košice aj s technológiou.
25.03.2020
Príprava a zaslanie návrhov na nastávajúce MZ KOŠICE v počte 4:
Viac info
22.03.2020
Zabezpečenie 100 ks rukavíc a rúšok pre kuriérov obchodných partnerov, vlastné náklady.
22.03.2020
Jednania s lokálnymi výrobcami ochranných prostriedkov a preposielanie zozbieraných údajov na krízový štáb mesta Košice.
22.03.2020
Príprava rokovania s dovozcom netkanej textílie s obsahom striebra pre Zornicu s mestom Košice.
21.03.2020
Gibóda/Špak príprava materiálu pre 200 000 rúšok v spolupráci s firmou Faurecia Automotive Slovakia a Mikita
20.03.2020
Odvoz materiálu na výrobu rúšok pre MČ Košická Nová Ves.
19.03.2020
Odvoz príslušenstva na výrobu rúšok pre MČ KVP.
17.03.2020
Na vlastné náklady zabezpečenie materiálu na výrobu 3000 rúšok v partnerskej dielni a rozvoz po malých dielňach.
16.03.2020
Diskusia a príprava riešenia telekonferencie s možnosťou hlasovania pre naše zbory so špecializovaným oddelením O2 Slovensko.
16.03.2020
Osobná návšteva takmer desiatky dielní a výrobcov v regióne Košice, Šariš, Spiš a Zemplín. • Príprava, spracovanie a zaslanie v spolupráci s občanmi obsiahleho materiál s odborným pohľadom a faktami k výrobe a používaniu rúšok. Zaslaný úradu MČ a zverejnený obyvateľom.
13.03.2020
kontaktovanie všetkých podnikateľov a predajcov ochranných prostriedkov v regióne východného Slovenska za účelom sústreďovania kapacity na výrobu a dodávky rúšok a chémie pre mesto Košice.
12.03.2020
Zabezpečenie výroby, tlače a dovozu propagačných letákov k výnimočnému projektu ATRIUM ZŠ Belehradská pre našich žiakov a rodiny. Každý to dostal na dvere vchodov našich bytoviek a môže tiež prispieť na tento úžasný projekt. Vlastné náklady 440 EUR
11.03.2020
Absolvoval som online školenie poslancov od doc. JUDr. Jozefa Tekeliho, PhD.
10.03.2020
Napriek riziku som sa aktívne zúčastnil rokovania komisie MZ Košice- Sídlisko Ťahanovce zvolanej pod vedením poslankyne Zummerovej.
09.03.2020
Ako predseda komisie na ochranu zdravia som po zvážení situácie a diskusii s kolegami dospel k názoru, že sa zhromažďovať nebudeme a naša komunikácia bude prebiehať iba elektronicky. Vyhlásenie Predsedu komisie si môžete pozrieť tu.
09.03.2020
Od tohto dňa som bol k dispozícii našim starejším a ohrozeným skupinám obyvateľov a zabezpečoval im nákupy a dovoz liekov na vlastné náklady. Službu využilo k dnešnému dňu 20 obyvateľov. Mesto túto službu zabezpečilo až po 14 dňoch a mestská časť ešte stále nie.

Ostaňme v kontakte